E-mail:
info@thk.ee
Telefon:
6 101 294
Aadress:
Suur-Sõjamäe 6A, Tallinn 11415
en  ru

Infopäev 03.10.2008

Sotsiaalvalve teenus alates 01.02.2018

jaanuar 12, 2018 : thk_admin

Alates 01.02.2018 ei osuta Tallinna Hoolekande Keskus Sotsiaalvalve teenust eakatele ja puuetega inimestele Tallinna linnas. Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti poolt korraldatud ostumenetluse võitja ja teenuseosutaja aastateks 2018-2019 on Meditech ...

Infopäev 03.10.2008

Sõltlastest kriminaalide ravi- ja rehabilitatsioonisüsteem vajab muutmist

03.10.2008

Eile Tallinna Hoolekande Keskuses toimunud sõltlasest kurjategija teemalisel infopäeval jõuti järeldusele võõrutusravi kui alternatiivse kriminaalkaristuse kohustusliku osa rakendamise vajalikkusest.

Avades infopäeva „Sõltlasest kurjategija – teenused ja turvalisus” ütles Tallinna abilinnapea Merike Martinson, et öömajade/varjupaikade klientuuri osas on tõusnud lühiaegsest vangistusest või arestimajast vabanevate sõltuvusprobleemidega isikute osakaal. „Sagenenud on agressiivse käitumise ilmingud nii öömaja/varjupaiga klientide kui ka töötajate suhtes. Tallinn on Eesti suurim linn, seega suurim tõmbekeskus kriminaalse käitumisega ja väheste sotsiaalsete oskustega inimestele,” tõdes abilinnapea.

Infopäeval esinesid ettekannetega Justiitsministeeriumi, Tallinna vangla, Põhja Politseiprefektuuri, Tervise Arengu Instituudi, Harju kriminaalhooldusosakonna, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse, General Security Service ja Kesklinna Nõustamiskeskuse esindajad; osalesid Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade vastava problemaatikaga seotud spetsialistid.

Sõltuvusprobleemidega, agressiivsete, ebaadekvaatse käitumisega klientide puhul on teravalt üles kerkinud neile teenuseid osutavate asutuste turvalisuse tugevdamise vajadus ja riiklik täiskasvanud alkoholi-ja narkosõltlastele suunatud ravi-ja rehabilitatsioonisüsteem, mis vajab tungivalt korrastamist ja täiendamist.

Üheskoos tõdeti, et kriminaalse käitumisega sõltlastest klientide tõusutrendi peatamise või stabiliseerimise üheks võimaluseks oleks võõrutusravi kui alternatiivse kriminaalkaristuse kohustusliku osana rakendamine. Osalejate ühise arvamuse kohaselt on vastava seadusemuudatuse sisseviimine oluline samm sõltlasest kurjategijate rehabiliteerimisel.

Infopäeva protokoll

Kesklinna Nõustamiskeskus ettekanne 03.10.08

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus ettekanne 03.10.08