E-mail:
info@thk.ee
Telefon:
6 101 294
Aadress:
Suur-Sõjamäe 6A, Tallinn 11415
en  ru

Infopäev 27.01.2012

Külalised Hollandist

november 1, 2018 : thk_admin

31.10.2018 külastasid Resotsialiseerimiskeskust Madalmaade Erasmus Centrum voor Zorgbestuur Helsingi-Tallinn õppereisi raames Madalmaade tervishoiukorraldajad. https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/ ...

Infopäev 27.01.2012

„Teenused multiprobleemsetele isikutele.“
Tallinn 27.01.2012
Algus kell 10.00, lõpp kell 14.00
Infopäeva juhatas: Imbi Eesmets, Tallinna Hoolekande Keskuse juhataja
Protokollis: Kaspar Sild, Tallinna Hoolekande Keskuse juhiabi

Infopäeval osalesid:
Didrichson, Kaili     Sotsiaalministeerium
Eesmets, Imbi          Tallinna Hoolekande Keskus
Eranurm, Annika    Kesklinna SHO
Erss, Mart-Peeter    Põhja-Tallinna SHO
Joost, Kristina          Convictus Eesti MTÜ
Lall, Eve                    Tallinna vangla
Mürk, Dea                Tallinna Hoolekande Keskus
Ora, Toomas            Kesklinna SHO
Pihel, Kristi              Tallinna Hoolekande Keskus
Punder, Silvi            Kristiine SHO
Raag, Krista             Tallinna Hoolekande Keskus
Raag, Triin               Sotsiaalministeerium
Säär, Ingrit              Pirita SHO
Schmidt, Ülle           Võlanõustajad MTÜ
Sild, Kaspar              Tallinna Hoolekande Keskus
Tammsaar, Krista   Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet
Toompuu, Andrus   Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet
Valberg, Õnne          Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet

1. SISSEJUHATUS – Imbi Eesmets, THK juhataja

2. OSALEJATE TUTVUSTAMINE

3. ETTEKANNE –  Tallinna Hoolekande Keskuse teenused riskigruppidele ja teenusekasutajad
Imbi Eesmets, Tallinna Hoolekande Keskus, juhataja

Ettekanne 27.02.2012 Imbi Eesmets

Tallinna Hoolekande Keskus osutab kodutute öömaja teenust Tallinnas aadressil Alasi 8 alates aastast 2001 ja päevakeskuse teenust aadressil Suur-Sõjamäe 6a  alates aastast 2003.

2011 aastal oli vältimatut abi (riided, pesemine, soe ruum ja kuivtoit) vajavate päevakeskuse külastajate arv ühes kuus märgatavalt suurem võrrelduna varasemate aastatega.

Suur-Sõjamäe 6a päevakeskuse kasutajate arv ühes päevas on jaanuaris 2012 ligikaudu 80 inimest, seetõttu on see muutumas baasvajadusi rahuldavaks madala läve keskuseks.

10 aastaga on aset leidnud olulised muutused (öömaja/ päevakeskus) kodutute hulgas.
Sihtgrupp on muutunud nooremaks, korduvalt kriminaalkorras karistatuks. Suurenenud on sõltuvusainete segatarbijate osakaal ja sõltuvusainete tarbimisest ning elustiilist tingitud terviseprobleemide hulk.
Teenusele pöördunud isikud on sageli vähe informeeritud/desinformeeritud seadustest tulenevate õiguste ja kohustuste osas. Suurenenud on agressiivselt esitatavad nõudmised omada teiste ühiskonnaliikmetega võrdseid hüvesid, minimaalse või olematu isikliku panuse ja vastutusega.

Kodutute inimeste hulgas on aga aasta aastalt suurenemas isikute hulk, kes on korduvalt kriminaalkorras karistatud, erinevate terviseprobleemidega kroonilised sõltlased. Sellised kliendid
on vähe või siis üldse mitte motiveeritud kasutama tasulisi ja ka siseeeskirjadega reglementeeritud teenuseid. Valdav osa klientidest omab hulgaliselt võlgu ja täitemenetlusi.
Sellised kliendid ei ole samuti võimelised konkureerima tööturul, ega ka võimelised ise omale vabaturult eluaset muretsema.

Samuti suureneb töövõimetus-ja vanaduspensioni omavate isikute hulk, kes ei soovi või ei ole võimelised sõltuvus/käitumisprobleemide tõttu kasutama ööpäevaringseid tasulisi majutusteenuseid.

Tallinnas on alates 2005 aastast loodud eluasemeprobleemidega ja koduta inimestele erineva omafinantseeringukohustusega tasuliste varjupaikade ja sotsiaalmajutusüksuste süsteem.
Lähiaastatel on oodata lisa veel uute sotsiaalmajutusüksuste näol.

Tallinnas peaks olema rohkem kui üks päevakeskus. See annaks rohkem võimalusi rehabiliteerivas võtmes eraldi tegelda vältimatut abi (nõustamine, riideabi, soe ruum) vajavate klientidega ja motiveeritud klientidega.
Motiveeritud kliendile peaks päevakeskus pakkuma erinevaid tegevusvõimalusi -   individuaalne psühho-sotsiaalne nõustamine, erinevad grupitöö vormid, käelise-ja loovtegevuse võimalused jne.

4. ETTEKANNE –  MTÜ Convictus Eesti
Kristina Joost, MTÜ Convictus Eesti, juhataja

Mtü Covictus eesti juhataja Kristina Joost andis ülevaate organisatsioonist ja selle tegevustest.

Ettekanne 27.01.2012 Kristina Joost

5. ETTEKANNE –  Olemasolevad ja planeeritavad teenused riskigruppidele Tallinnas.
Andrus Toompuu, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet, peaspetsialist

A.Toompuu andis ülevaate Tallinnas riskigruppidele loodud ja hetkel toimivatest teenustest ning lähiaastatele planeeritud  lisanduvatest teenustest.
Suurima riskigruppide koormusega linnaosa on Tallinnas Põhja Tallinn.

6. ETTEKANNE –  Võlanõustamine
Ülle Schmidt, MTÜ Võlanõustajad, võlanõustaja / juhatuse liige

Ettekanne 27.01.2012 Ülle Schmidt
Ettekandes sisalduvad viited avanevad hüperlingina.

Täname kõiki osalejaid ja peatse kohtumiseni!