E-mail:
info@thk.ee
Telefon:
6 101 294
Aadress:
Suur-Sõjamäe 6A, Tallinn 11415
en  ru

Infopäev 27.10.2006

Külalised Hollandist

november 1, 2018 : thk_admin

31.10.2018 külastasid Resotsialiseerimiskeskust Madalmaade Erasmus Centrum voor Zorgbestuur Helsingi-Tallinn õppereisi raames Madalmaade tervishoiukorraldajad. https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/ ...

Infopäev 27.10.2006

Tervise- ja sõltuvusprobleemid

Tallinn
27.10.2006

Algus kell 10.00, lõpp kell 13.30

Infopäeva juhatas: Imbi Eesmets, Tallinna Hoolekande Keskuse tegevjuht

Protokollis: Kaspar Sild, Tallinna Hoolekande Keskus

Võtsid osa:

Aleksandridis, Dionysios Alexios Tallinna Hoolekande Keskus
Aro, Tatjana Tallinna vangla
Buht, Signe Kesklinna LOV SHO
Fjodorova, Ljudmilla Harju Maakohtu KrHO
Kaasik, Maarit Lääne-Tallinna Keskhaigla, Sõltuvusravikeskus
Kajak, Kirsti Harku vangla
Keerles, Mare Tallinna ohvriabi
Kruuk, Eevi Kesklinna LOV SHO
Lahne, Kersti Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
Lall, Eve Tallinna vangla
Limberg, Meelika Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
Merilaine, Kaja Lasnamäe LOV SHO
Mikkin, Mai Lääne-Tallinna Keskhaigla, Sõltuvusravikeskus
Mäeltsemees, Helle Ida-Tallinna Keskhaigla, Hooldusravikliinik
Nõlv, Üllar Tallinna ohvriabi
Parksepp, Sirje Harju Maakohtu KrHO
Räni, Leila Tallinna Hoolekande Keskus
Saarepera, Riina Tallinna vangla
Schmidt, Ülle Tallinna Hoolekande Keskus
Süld, Maive Lasnamäe LOV SHO
Zimina, Larissa Lasnamäe LOV SHO
Tuulmets, Riina Harju Maakohtu KrHO
Vaik, Vivian Lasnamäe LOV SHO
Vassiljev, Rostislav Ida-Tallinna Keskhaigla, Hooldusravikliinik
Veensalu, Helen Lasnamäe LOV SHO
Vesik, Eda Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
Õunmann, Kaili Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

1. SISSEJUHATUS – Imbi Eesmets, Tallinna Hoolekande Keskus, tegevjuht

OSALEJATE TUTVUSTAMINE

2. ETTEKANNE –  Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliinik.

Helle Mäeltsemees, Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliiniku  juhataja

H.Mäeltsemees andis PowerPoint esitlusmaterjali kasutades põgusa ülevaate hooldusravi minevikust ja tulevikust ning põhjaliku ülevaate hooldusravi hetkeolukorrast Tallinnas  Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliiniku (http://www.itk.ee/index.php?page=49) poolt vaadatuna.

Ettekanne sisaldas ülevaadet järgmisest:

  • hooldusravi definitsioon ja olulisemad momendid lähiminevikust;
  • põhjalik ülevaade Hooldusravikliiniku struktuurist ja teenustest;
  • statsionaarse hooldusravi teenust pakkuvad asutused, hooldusravi tasandid;
  • institutsionaalse hooldusravi ja hoolekande asutused praegu ja tulevikus;
  • teenused ravikindlustamata isikutele;
  • elanikkonna vananemisega seotud teenused – vajadus patsiendi interdistsiplinaarse geriaatrilise hindamise ning voodikohtade arvu suurendamise järele geriaatriaosakonnas;
  • plaaneeritud tegevused lähitulevikuks on seotud lisateenuste vajadusega dementsetele (õendusabiosakond) ja mäluhäiretega (kompetentsikeskus, päevaravi) patsientidele, lahendamaks paremini nende patsientidega seotud probleeme.

3. ETTEKANNE –  Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliiniku Ravikindlustamatute osakond.

Rostislav Vassiljev, Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliinik, Ravikindlustamatute osakonna  juhataja

Tegevust alustasime 1998.a. – osutasime ravikindlustamata isikutele ambulatoorset vastuvõttu ja Tallinna Hooldushaiglas – statsionaarset ravi.

1999.a. eraldas Tallinna Linnavalitsus raha ning alates 01.06.2000.a. osutab ravikindlustamatutele teenust Ravikindlustamatute osakond.

Ambulatoorne vastuvõtt toimub praegu aadressil Magasini 34, I korrusel.
Vastuvõtuajad on: E, T, K, N, R – kella 9.00 -13.00
E, K, R  -  võtab vastu kirurg
T, N  -  terapeut

20 tundi nädalas on piisav vastuvõtutundide arv. Ravimite kättesaadavus on tagatud.
Järjekord arsti vastuvõtule saamiseks on max. 1-2 päeva ja vastuvõtule on võimalik eelregistreerida telefonil – 6459144

Statsionaarses osakonnas (I ja II korrusel) on hetkel 25 voodikohta (nendest 7 naistele).
Tel. 6459153, 6459151, sekretär 6459134.

Suvekuudel (juuni, juuli, august) on statsionaarkohtade arv väiksem – 20 voodikohta. Teenindame ainult Tallinna elanikeregistris olevaid isikud.

Võtame vastu ambulatoorsest vastuvõtust suunatud patsiente ning haiglate -
AS Ida-Tallinna Keskhaigla,
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla,
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla – patsiente peale aktiivravi lõppemist.

Vastavalt lepingule Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga on hooldusravi kestvuseks kuni 60 päeva. Lepingut uuendatakse igal aastal.

Osutame järelravi – keskmine järelravi kestvus on 35 päeva. Aitame patsientidel taotleda invaliidsuspensioni. Invaliidsuspensioni taotluste arv kokku oli (statsionaari ja ambulatoorse vastuvõtu patsientidele) aastate lõikes:
2002.a. – 100
2003.a. – 153
2004.a. – 182
2005.a. – 166
2006.a. – seisuga 25.10.06.a. – 121

Peamiseks raskuseks ja takistuseks invaliidsuspensioni vormistamisel on puuduv või aegunud isikuttõendav dokument (ID kaart, pass).

RKO patsiendid on peamiselt:
traumajärgse seisundiga või sisehaigustega (eesotsas seedeelundite haigusega)
keskmiselt vanuses 45 – 54 aastat,
peamiselt mehed,
linnaosade järgi – Põhja-Tallinnast ja Lasnamäelt.
Patsientide taust – alkohol, narkootikumid, mitukümmend aastat vanglas viibinud.

Vastuvõtule pöörduvad ka sõltlased, kellele osutame peamiselt ambulatoorselt ravi
(kirurgiline või terapeutiline profiil). Statsionaarse osakonna režiim ei võimalda sõltuvusega patsiente pidada, põhjustest esikohal – narkootikumide puudumisest põhjustatud ilmaoleku seisundi ohtlikkus personali turvalisusele.

Sotsiaaltöötaja tegeleb osakonnas kõikide patsientidega. Annab konsultatsiooni,
vajadusel võtab kontakti KMA-ga, aitab vormistada dokumente riigilõivust
vabastamiseks, ID-kaardi saamiseks, pensioni vormistamiseks ja vajadusel hooldekodusse suunamiseks.
Hooldekodusse suunatud patsiente oli: 2005.a. – 10, 2006.a. 9 kuud – 7.

Ambulatoorne vastuvõtt on patsiendile tasuta – Rö, analüüsid (veri, uriin). Erakorralise seisundi puhul tehakse täiendavad uuringud EMO-s – erakorralise meditsiini osakonnas -Keskhaiglas, Mustamäe haiglas, Meremeeste haiglas.

Invaliidsuse vormistamisel on vajalik spetsialisti konsultatsioon – tasuline – 250 EEK.
Raha selleks või abi arve tasumisel on patsiendil võimalik taotleda elanikeregistri järgse linnaosa SHO-lt.
Spetsialisti konsultatsiooni otsus, mis on kehtiv 1 kuu, tuleb tuua arsti vastuvõtule ja siis on võimalik alustada taotluse täitmist invaliidsuse vormistamiseks. Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsus langetakse 10 päeva jooksul ja saadetakse osakonda.
Peale seda peab patsient pöörduma Tallinna Pensioniametisse ja vormistama pensioni – juhul, kui töövõimetuse % on 40 või rohkem.
Kui pensionitunnistus on käes, siis on olemas ka ravikindlustus ja patsient peab leidma endale perearsti ja käima ravil tema juures.
Otsuse invaliidsuspensioni pikendamiseks – 0,5 või 1 aasta pärast – teeb juba perearst. Pensioni tähtaja lõppemisel on ravikindlustus kehtiv veel 3 kuud.

Pensioni vormistamiseks on vajalikud:
täidetud avaldus,
pass või ID-kaart,
AEK-i otsus,
tööraamat,
1 foto,
panga arvelduskonto number, kuhu pensioni kantakse.

Avaldus antakse pensioniametisse. Klienditeeninduse vastuvõtuajad on:
E – 8.30-18.00,
T, K, N – 8.30-16.30,
R – 8.30.-13.00.

Kui tööraamat puudub, siis on vajalik pöörduda arhiivi (eksisteerivate asutuste puhul personaliosakonna) poole, et isikliku avalduse alusel saada tõend endiste töökohtade ja töötatud ajavahemike kohta. Tööstaaži hulka kuuluvad ka sõjaväeteenistus ja õppimine kutsekoolis / polütehnikumis.

Ravikindlustamatute osakonnal on hea kontakt -
Kose haiglaga,
THK-ga,
Kauge 4 öömaja/varjupaigaga (varjupaiga osas on 21 voodikohta – patsientidele, kes võivad seal viibida ööpäevaringselt)
ema Theresa varjupaigaga – Ristiku 44,
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga,
Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsusega.

4. ETTEKANNE – Lääne-Tallinna Keskhaigla Sõltuvusravikeskus


Maarit Kaasik, Lääne-Tallinna Keskhaigla Sõltuvusravikeskus, sotsiaaltöötaja

Lääne- Tallinna Keskhaigla Sõltuvusravikeskus tegeleb opiaatsõltuvate (mooni, heroiini, fentanüüli tarvitavate) patsientide metadoon-asendus- ja pikaajalise võõrutusraviga. Raviteenus on patsiendile tasuta, ravi osutatakse Tallinna linna (rahvastikuregistris registreeritud) elanikele.

Ravitegevuse eesmärk:

- illegaalsete uimastite tarvitamisest loobumine

- risk hepatiiti (B, C, D) ja HI viirusesse nakatuda (levikuks) väheneb

- patsiendi kriminaalne tegevus väheneb

- paraneb patsiendi toimetulek isikliku ja pereelu ning sotsiaalsete probleemidega

-väheneb risk uimastite kuritarvitamise relapsiks tulevikus.

Raviteenust osutatakse 60 patsiendile (30 asendus- ja 30 võõrutusravi patsienti); ravi toimub ambulatoorselt.

Võõrutusravikeskus on avatud tööpäeviti, patsiendid saavad nädalavahetuse metadooni kaasa; asendusravikeskus on avatud iga päev.

Ravi osutamise ja katkestamise viis on määratud ravikokkuleppega.

Asendus- ja võõrutusravi toimub asenduspreparaadi (metadooni) ja ravimite abil (võõrutusravi puhul doosi järk-järguline langetamine), sisaldab psühhosotsiaalset rehabilitatsiooni sotsiaalnõustamise, grupitöö ja individuaalse psühhoteraapia vormis.

Võõrutusravikeskus asub Sõle tn. 63, kus toimub uute patsientide vastuvõtt ning ravisobivuse hindamine; asendusravikeskus asub Kopli tn 75A.

Keskuse personal: keskuse juhataja, psühhiaater, arst, 2 psühholoogi, 2 sotsiaaltöötajat, 5 psühhiaatriaõe ettevalmistusega medõde.

Ravikriteeriumid:

1. Viis aastat või kauem kestnud opiaatsõltuvus

2. Patsient on Tallinna elanik

3. Patsient on vähemalt 18 aastat vana (asendusravi üle 21 aastastele)

4. Patsient on korduvalt edutult võõrutunud

5. Patsient on kriminaalselt karistatud

Sõle tn.63 polikliiniku registratuuri pöördumise järel suunatakse patsient 3 spetsialisti – sotsiaaltöötaja, psühholoogi ja psühhiaatri vastuvõtule. Seejärel läbib haiguslugu komisjoni ja patsient võetakse ravijärjekorda.

Järjekorra pikkus raviteenusele on muutuv (patsiendid liiguvad võõrutusravist-asendusravisse tagasi, osad patsiendid kaovad suvega- osad satuvad arestimajja/vanglasse, ravi katkestatakse).

Ravijärjekorda võetud klient on juba keskuse töötajate vaateväljas ja sotsiaaltöötaja saab temaga tegelda.

Patsient pöördub vastuvõtule isiklikult, soovitav kaasa võtta dokument (isikukood).

Registreerimine ja vastuvõtt (psühhiaater, psühholoog, sotsiaaltöötaja)

Sõle 63 tööpäevadel kella 10:00 -13:00

Info ja registreerimine telefonil 666 52 16, sotsiaaltöötaja Maarit Kaasik telefon: 666 52 12

5. ETTEKANNE – FEANTSA konverents 12.-14.okt.2006.a. Wrotclaw´is

Dionysios A. Aleksandridis, Tallinna Hoolekande Keskus, sotsiaaltöötaja

FEANTSA on EL Komisjoni poolt rahastatud, EL kodutusega tegelevaid organisatsioone ühendav katuseorganisatsioon. http://www.feantsa.org

Tallinna Hoolekande Keskus on FEANTSA liige alates 2004 aastast.

FEANTSA tegevus on igal aastal seotud mingi kodutuse valdkonda puudutava teemaga.

2006 aasta temaatikaks oli – õigus tervishoiuteenustele ja tervishoiuteenuste kättesaadavus.

Aastakonverents toimus Wrotclaw´is (Poola) 12.-14.10.06.

Ettekande sisaldas ülevaadet konverentsi raames läbi viidud töötubadest ja infopäevast.

Samuti andis ettekanne ülevaate Wrotclaw´is tegutsevatest kodutusega seotud organisatsioonidest ning teenustest.

Lühidalt tutvustati ka Inglismaa kodututega tegelevate organisatsioonide ja teenuste struktuuri, mis on küllaltki pika aja jooksul välja arendatud ning seetõttu võimalikult laiapõhjaline ja toimiv.

Siiski paari viimase aasta teravaks probleemiks on kujunud Poolast jm. sisserännanud immigrandid, kes tööd leidmata on tekitamas uut tänavakodutute lainet Londonis.